Navigácia podľa žánru


Filter vyhľadávania pre kultúrne podujatia

od Kalendár do Kalendár

KERAMKO

keramické dielničky pre deti od 5 do 10 rokov ...čítaj ďalej

28. 11. 2019

15:00-16:00, 16:00-17:00

CC Centrum

Detská scéna

KERAMKO

ČARBANIČKY

kreslenie pre mamičky s deťmi do 3 rokov...čítaj ďalej

02. 12. 2019

9:30-10:30

CC Centrum

Detská scéna

ČARBANIČKY

ČARBANIČKY

kreslenie pre mamičky s deťmi do 3 rokov...čítaj ďalej

04. 12. 2019

9:00-10:00, 10:30-11:30

CC Centrum

Detská scéna

ČARBANIČKY

HOPSASA

záverečné vystúpenie detského kurzu ...čítaj ďalej

05. 12. 2019

16:00-17:00

CC Centrum

Detská scéna

HOPSASA