OKNO DO MINULOSTI

téma : Za tajomstvom KOCKY - výtvarné dielne inšpirované antickou mozaikou

lektor : Mgr. Zuzana Guľová /0917 711 090, zuzana.gulova@kzp.sk/

Dielne sa objednávajú vopred - telefonicky alebo mailom, podujatie je možné objednať i v čase vyučovania, ako alternatívu k výtvarnej výchove na ZŠ, program je určený žiakom I. - V. ročníka ZŠ.

 

OKNO DO MINULOSTI

02. 06. 2017

14:00

Vstupné:1 € / žiak EUR

Klubová činnosť deti

Detská scéna

Galéria akcie


Podobné akcie

ČAKÁME NA MIKULÁŠA

veselé mikulášske dopoludnie pre deti do 5 rokov výtvarné dielničky, zdobenie stomčeka,... čítaj ďalej

08. 12. 2017

KERAMKO

Na KERAMKU si dieťa osvojí základy práce s hlinou, modelovania a zdobenia keramiky - kerami... čítaj ďalej

30. 11. 2017

HOPSASA

SPIEVAME, TANCUJEME, HRÁME SA  cvičenie je určené deťom od 3 do 6 rokov lektor : Angeli... čítaj ďalej

30. 11. 2017

ČARBANIČKY

Kreslenie pre mamičky s deťmi od 18 mesiacov do 3 rokov, zamerané na osvojenie si jednoduch... čítaj ďalej

29. 11. 2017

Komentáre k akcii