Navigácia podľa žánru


Kontakty

Kultúrne zariadenia Petržalky

Spojovateľ: 02 68 29 92 19 / Adresa: Rovniankova 3, 851 02 Bratislava

Riaditeľ Kultúrnych zariadení Petržalky:      
Ing. Peter Litomerický    
mobil: 0903 20 17 20    
email: peter.litomericky@kzp.sk

Sekretariát riaditeľa:       
Katarína Rebrová    
Tel.: 02 68 29 92 00    
email: katarina.rebrova@kzp.sk 

Vedúci úseku ekonomiky, štatutárny zástupca riaditeľa:   
Ing. Peter Sekerák
mobil: 0917 71 10 83    
email: peter.sekerak@kzp.sk

Vedúca úseku marketingu a obchodu:    
Mgr. Alexandra Illéšová     
mobil: 0917 71 10 92    
email: alexandra.illesova@kzp.sk

Vedúca úseku MTZ           
Eva Boriová    
mobil: 0903 58 91 77    
email: eva.boriova@kzp.sk

Riaditeľ DK Zrkadlový háj 
Ing. arch. Martin Sarvaš   

mobil: 0918 621 051     
email: martin.sarvas@kzp.sk

Riaditeľ DK Lúky
Mgr. Adrián Pullmann   

mobil: 0910 40 79 30   
email:  adrian.pullmann@kzp.sk

Riaditeľ CC Centra
Juraj Novák
mobil: 0917 71 10 85   
email: juraj.novak@kzp.sk


Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov

Tel. kontakt: +421 48 414 6 759 

e-mail: zodpovednaosoba@somi.sk

Dom kultúry Zrkadlový háj

Prevádzka: 02 68 29 92 17 / Adresa: Rovniankova 3, 851 02  Bratislava / email: dkzh@kzp.sk

Ing. arch. Martin Sarvaš    
Riaditeľ 
mobil: 0918 621 051     
email: martin.sarvas@kzp.sk

Adéla Oravcová   
vedúca prevádzka
tel.: 02 68 299 217    
email: adela.oravcova@kzp.sk

Marta Droppová    
Kultúrno-osvetový  pracovník  a metodik klubovej činnosti pre mládež
tel.: 02 68 299 220 / 0917 711 086   
email: marta.droppova@kzp.sk

Mgr. Natália Budayová   
Kultúrno-osvetový  pracovník a metodik klubovej činnosti pre seniorov
tel.: 02 68 299 222 
email: natalia.budayova@kzp.sk

Dom kultúry Lúky

Prevádzka:02 63 83 54 04 / Adresa: Vígľašská 1, 851 07  Bratislava / email: dkl@kzp.sk

Mgr. Adrián Pullmann    
Riaditeľ
mobil: 0910 40 79 30    
email:  adrian.pullmann@kzp.sk

Iveta Hanulová    
Kultúrno-osvetový  pracovník
tel: č.: 02 63 835 404    
email: iveta.hanulova@kzp.sk

Jozef Charfaoui    
Kultúrno-osvetový  pracovník
tel: 02 63 835 404   
email: jozef.charfaoui@kzp.sk

Darina Duffeková    
Lektorka výtvarných kurzov
mobil: 0903 71 76 92    
email: dkl@kzp.sk

Zuzana Ďurišová    
Kurzy a krúžky
telefón: 02 63 83 54 04    
email: dkl@kzp.sk

  
 

CC Centrum

Prevádzka: 02 63 82 43 90  / Adresa: Jiráskova 3, 851 02 Bratislava / email: ccc@kzp.sk

Juraj Novák
Riaditeľ    
mobil: 0917 71 10 85    
email: juraj.novak@kzp.sk

Mgr. Zuzana Guľová
Kultúrno-osvetový pracovník a Metodik klubovej činnosti pre deti    
mobil: 0905 85 95 92    
email: cc.centrum@gmail.com

Angelika Paulíková    
Kultúrno-osvetový pracovník
mobil: 0903 39 85 45    
email: angelika.paulikova@kzp.sk

Katarína Godorová    
Kultúrno-osvetový  pracovník
tel: 02 63 834 390 / 0903 264 141
email: katarina.godorova@kzp.sk

 

Klub Za zrkadlom

Adresa: Rovniankova 3, 851 02  Bratislava

Ing. arch. Martin Sarvaš   
Hudobný dramaturg
tel.: 0918 621 051  
email: martin.sarvas@kzp.sk

Artkino Za zrkadlom

Adresa: Rovniankova 3, 851 02 Bratislava

Martin Kočiško
Dramaturg  
mobil: 0902 64 70 79    
emial: artkinozazrkadlom@gmail.com

Klubová činnosť deti

Adresa: CC Centrum, Jiráskova 3, 851 02 Bratislava

Mgr. Zuzana Guľová
Kultúrno-osvetový  pracovník a Metodik klubovej činnosti pre deti
mobil:0905 85 95 92    
email: cc.centrum@gmail.com          
   

Klubová činnosť mládež

Adresa: Dom kultúry Zrkadlový háj, Rovniankova 3, 851 02  Bratislava  

Marta Droppová

Kultúrno-osvetový  pracovník a Metodik klubovej činnosti pre mládež    
tel: 02 68 299 220

mobil: 0917 711 086 / 0907 12 36 47    
email: marta.droppova@kzp.sk          
                
    

 

Klubová činnosť seniori

Adresa: Dom kultúry Zrkadlový háj, Rovniankova 3, 851 05  Bratislava

Mgr. Natália Budayová   
Kultúrno-osvetový  pracovník a Metodik klubovej činnosti pre seniorov
tel.: 02 68 299 222 
email: natalia.budayova@kzp.sk

 


Komunikačné kanály


Kde nás nájdete

Kultúrne zariadenia Petržalky

Dom kultúry Zrkadlový háj
Klub Za zrkadlom
Artkino Za zrkadlom
Klubová činnosť seniori

Rovniankova 3
851 02 Bratislava

Doprava linkami MHD

zastávka Romanova
68, 83, 92, 95, 96, 99, 192, 196
N80, N95, N99

imhd - cestovné poriadky

CC Centrum


Jiráskova 3
851 01  Bratislava

Doprava linkami MHD

zastávka Markova
68, 96, 99, 196
N80, N99

imhd - cestovné poriadky

Dom kultúry Lúky
Klubová činnosť mládež
Klubová činnosť deti


Vigľašská 1
851 07  Bratislava

Doprava linkami MHD

zastávka Lúčanka alebo Vyšehradská
59, 92, 93, 95, 98, 99, 192
N93, N95, N99

imhd - cestovné poriadky