Navigácia podľa žánru


Zmeny otváracích hodín pokladníc KZP

aktuálna zmena! 

POKLADŇA DOM KULTÚRY ZRKADLOVÝ HÁJ

ZMENA OTVÁRACÍCH  HODÍN 

PIATOK  15.2.2019

Otvorené od 10:00 h do 15:00 h 

z dôvodu čerpania dovolenky

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE