Navigácia podľa žánru


HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2018 - 64. ročník

Kultúrne zariadenia Petržalky organizujú okresnú prehliadku v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Propozície a prihláška tu: 

PROPOZÍCIE:

 

Kultúrne zariadenia Petržalky - M klub, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava

 

64. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

okresná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy

 

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu. Recitátori svojim repertoárom a interpretáciou hlbšie spoznávajú literárne hodnoty a zoznamujú s nimi širšiu verejnosť.

Súťaž je dobrovoľnou činnosťou žiakov, študentov a občanov, napomáha rozvíjať ich záujmy a nadanie. Je viacstupňová, môže sa jej zúčastniť každý neprofesionálny recitátor, záujemcao umelecký prednes.

 

Súťaž sa rozdeľuje na:

umelecký prednes mládeže

IV. kategória - mládež stredných škôl,

5. - 8. ročníka osemročných gymnázií

ostatná nevysokoškolská mládež do 19 rokov vrátane

(záväznosť vekovej hranice je platná k termínu súťaže základného, resp. východiskového kola)

 

Podmienky účasti v súťaži:

1/ Súťaž sa koná v slovenskom jazyku

2/ Podmienkou účasti je odovzdanie prihlášky a textu prednesu s uvedením autora

a prekladateľa do 12.03.2018 na adresu KZP- M klub, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

3/ Časový limit pre umelecký prednes

poézia - 8 minút

próza - 10 minút

4/ Recitátor, ktorý získal umiestnenie na celoslovenských kolách iných recitátorských súťaží

/Šalianský Maťko, Beniakové Chynorany, Vansovej Lomnička a daľšie/, nastupuje do súťaže Hviezdoslavovho Kubína s novým textom.

Za prednesy textov, s ktorými recitátor získal umiestnenia v iných celoslovenských súťažiach, má organizátor právo recitátora zo súťaže vylúčiť

 

Súťaž sa uskutočnía:

19.03.2018 o 09:00hod. v DKZH  - M klube, Rovniankova 3, Bratislava

 

Práva a povinnosti súťažiacich:

1/ Recitátor prechádza všetkými stupňami súťaže s tým istým textom, ktorý predkladá organizátorom súťaže.

2/ Recitátor je povinný prednášať text naspamäť.

3/ Recitátori, ktorý sa zúčastnili na celoslovenskej prehliadke HK, majú právo nastúpiť v nasledujúcom roku súťaž v krajskom kole, ak nemenia vekovú súťažnú kategóriu. Recitátori, ktorí sa zúčastnili krajského kola súťaže, majú právo v nasledujúcom roku nastúpiť do súťaže na okresnej prehliadke, ak nemenia vekovú súťažnú kategóriu. V prípade zmeny vekovej súťažnej kategórie začínajú súťaž v základných kolách.

 

Vybavuje: Marta Droppová - M Klub, DK Zrkadlový háj    

Mgr. Ondrej Lenár - riaditeľ DK Zrkadlový háj

Tel.č.: 02/68299220, 0907123647


PRIHLÁŠKA: TU