Navigácia podľa žánru


ZRUŠENÉ PODUJATIE - výstava

Dovoľujeme si vám oznámiť, že výstava Pravdivosť, súcit, znášanlivosť, ktorá sa mala konať od 08.02.2018 do 02.03.2018 v CC Centre, je zrušená!

Ďakujeme za pochopenie.