Navigácia podľa žánru


Petržalská kvapka krvi

Vážení priatelia,
opätovne si Vás dovoľujeme pozvať v mene pána starostu Vladimíra Bajana na dobrovoľné darovanie krvi dňa 12. 06.2018 v čase od 8.00 do 11.00 hod. 
v Dennom centre na Osuského ul. č. 1-3, Bratislava.

,,Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok“.

0krv