Navigácia podľa žánru


Pohyb bez bariér - tanečná súťaž

Tanečná súťaž POHYB BEZ BARIÉR je medzinárodná súťaž  otvorená pre všetky tanečné skupiny  (CVČ, S-CVČ, ZUŠ, S-ZUŠ, občianske združenia, jednotlivcov…jednoducho pre všetkých, ktorí milujú tanec.

Svoju osobitnú kategóriu majú znevýhodnení tanečníci, ktorým chce OZ Pohyb bez bariér  poskytnúť priestor pre ich integráciu a tým podporiť ich seberealizáciu.

Informácie o podujatí, prihlášky, vstupné: https://www.pohybbezbarier.sk/

 

Pohyb bez bariér - tanečná súťaž

30. 03. 2019

6:30 - 22:00

Vstupné:vstupenky na mieste EUR

Dom kultúry Zrkadlový háj

Tanec

Galéria akcie


Podobné akcie

XV. večer ľudového tanca

Predstavenie tanečného odboru Súkromnej ZUŠ, Železničná 14 Bratislava pri príležitos... čítaj ďalej

16. 06. 2019

XV. večer moderného tanca

Predstavenie tanečneho odboru Súkromnej ZUŠ, Železničná 14 Bratislava  pri príležitos... čítaj ďalej

26. 05. 2019

Nedeľný čaj o tretej

Dom kultúry Lúky organizuje pravidelné nedeľné tanečné popoludnia. V každom počasí ... čítaj ďalej

26. 05. 2019

SZUŠ Prokofievova 5

Záverečné vystúpenie tanečného odboru SZUŠ Prokofievova 5 Tanečný odbor rozdeľujeme ... čítaj ďalej

24. 05. 2019

Komentáre k akcii