Navigácia podľa žánru


Májový folklór

láska medzi rivalmi, letné hry, tanečná súťaž a spomienky na vojnu. V máji sa bude v rámci našich pravidelných i nepravidelných programoch ľúbiť, bojovať, tancovať a súťažiť, hrať. Štyri podujatia sľubujú zábavu pre deti aj dospelých.

Zvykne sa vravieť, že máj je lásky čas. Láska klíči nielen v každom veku, ale zdá sa, že aj v každom folklórnom súbore. A čo sa stane, keď sa do seba zaľúbia chlapec a dievča z rôznych súborov? Folklórne súbory Ekonóm a Krtíšan spojili tvorivé a umelecké sily a výsledkom je príbeh Karlmajovka - Folklórna prestrelka, ktorá v sebe spája odkaz na príbehy West Side Story či Rómeo a Júlia. Zároveň je aj paródiou na napäté vzťahy medzi Bratislavou a zvyškom Slovenska. Rivalita sa prenesie i na javisko, ale bude to veľká zábava. Miesto pästí a kopancov sa junáci medzi sebou popasujú tancom. Tradícia oboch súborov siaha do dávnej minulosti. FS Ekonóm vznikol v roku 1969 a Krtíšan v roku 1972. Oba súbory pravidelne vystupujú na domácich a zahraničných javiskách. Publiku prinášajú zvyky zo svojho rodného kraja, ako aj zo zvyšných kútov Slovenska. Gro oboch umeleckých zoskupení tvoria mladí ľudia so zmyslom pre tradície.

Informácie:

Karlmajovka - Folklórna prestrelka - FS EKONÓM; KRTÍŠAN

DK Zrkadlový háj / 19.05. / 19:00 /12 €

Video linky:

https://www.youtube.com/watch?v=mcF2LZHD7Z4

https://www.youtube.com/watch?v=387AcECz9QY


Keď bubny zabubnujú vojnový rytmus, všetka radosť sa razom stráca. Vojna so sebou prináša žiaľ, utrpenie, neistotu i absurdné situácie. Slováci majú tendenciu sa na ťažké chvíle svojho života pozerať s čiernym humorom. Smútok z lúčenia a radosť z návratu. Takto nejako opisuje dvojznačnosť vojny tanečné divadlo ZBO†HOM, o ktorom hovoria aj tvorcovia z FS Vranovčan: „Zhliadnite mrazivé i úsmevné príbehy ľudí, odkrývajúc hlboký ľudský cit, žiaľ a bôľ, ktoré do slovenských dedín prinášala nezmyselná vojna. Silné to slovo vo viacerých významoch. Mnohokrát pozdrav, ale i pojem vyjadrujúci rôzne pocity, stavy. V mnohých životných situáciách ale bezradnosť, rozlúčka."  Po úspešnom predstavení Čierno-Biely Svet sa pustil súbor Vranovčan do naštudovania nového diela Z-B-O † H-O-M. Tento folklórny muzikál videlo už vyše 5 tisíc divákov a teraz putuje do súborom obľúbeného kultúrneho domu DK Zrkadlový háj. O námet, scenár, réžiu sa postaral Peter Kocák a jeho choreografickú líniu doplnil Vladimír Michalko, Peter Vajda a Stanislav Marišler. Hudobné naštudovanie si rozdelili Ľubomír Gális, Michal Noga, Radoslav Gajdoš a Milan Rendoš. Vokálnu prípravu si zobrala na starosť Martina Ťasková Kanošová.

Informácie:

Z-B-O † H-O-M FS VRANOVČAN

DK Zrkadlový háj / 20. 05. / 18:00 / 18 €

Video linky:

https://www.youtube.com/watch?v=2Sc0jJDqL6g


Náš petržalský kultúrny dom sa pravidelne zapája do tendencií podporiť mladé talenty a nasmerovať ich k folklóru. Z tejto iniciatívy vznikla aj krajská súťaž a prehliadka choreografií folklórnych kolektívov Zlatá čižma. Podujatia má za cieľ vytvoriť priestor na prezentáciu neprofesionálnych folklórnych súborov, podporiť ich činnosť a spopularizovať folklór medzi mladou generáciou.

Informácie:

ZLATÁ ČIŽMA / DK Zrkadlový háj / 21. 05. / 14:00 / 3 €


Čím by bol život bez zábavy a čo by bolo detstvo bez hier. Deti sa hrávajú na dospelých a dospelí sa po čase vracajú k svojím detským hrám. Takéto prepojenie prináša folklórny súbor Železiar, ktorý uvedie reprízu úspešného programu Zábavky a hry tanečné, ktorú má na svedomí režisér Vladimír Urban. O hudobnú zložku sa postará ľudová hudba ČAVARGOŠ. Súbor Železiar prináša tradície a zvyky z oblasti Abov, Zemplín, Šariš a Spiš. V každom svojom programe sa snaží vyvážiť hranicu medzi tancom, hovoreným slovom a hudbou. Hoci si choreografia a dramatizácia dáva pozor na autenticitu, týmto dvom zložkám nie je cudzia ani moderná štylizácia.

Informácie:

Folklórne zrkadlenie - Zábavky a hry tanečné - ŽELEZIAR; ČAVARGOŠ

DK Zrkadlový háj / 26. 05./ 19:00 / 10 € predpredaj / 12 € na mieste

Video linky:

https://www.youtube.com/watch?v=rUvaPfvmDBM