Navigácia podľa žánru


Novembrový folklór - akademici, deti a mládež

Až štyri folklórne podujatia sme pre vás pripravili v mesiaci november. Okrem bratislavských súborov budeme mať aj vzácnych hostí z východného Slovenska.

Folklórny súbor Gymnik vznikol na Fakulte telesnej výchovy a športu UK Bratislava. Od svojho začiatku sa zamerali na spojenie telesného rozkvetu s duchovným obrátením k ľudovým tradíciám. Gymnik patrí k najvýznamnejším slovenským akademickým folklórnym súborom. O jeho kvalite svedčia pozvánky na rozličné festivaly a účasť na prestížnych medzinárodných projektoch. Spracovanie repertoáru z rôznych kútov Slovenska je s dôrazom na pohybovú zdatnosť členov súboru, ktorí to prezentujú s humorom a hravosťou. Choreografie majú minimálnu alebo žiadnu štylizáciu a opierajú sa o moderné prvky.

Informácie: 

GYMNIK

DK Zrkadlový háj - 03. 11. 2017 / 19:00 / 8 €

Video linky:

https://www.youtube.com/watch?v=twaB4OuS12g


Technik patrí medzi najstaršie folklórne súbory na Slovensku. Svoju činnosť delí na živé vystupovanie a štúdiovú prácu - dosiaľ nahrali tri albumy: Z albumu; Šinuli sa mládenci; V našom dvore. Štylizované aj autentické čísla predstavujú ľudové dedičstvo zo slovenských regiónov, ako aj tradície iných národov a etník. Podujatie pod názvom #25# predstaví najúspešnejšie čísla z tohtoročnej sezóny a zároveň sa súbor podelí o svoje zážitky, ktoré načerpal počas rezidenčného pobytu v Mexiku.

 

Informácie: 

Technik #25# - TECHNIK

DK Zrkadlový háj - 09. 11. 2017  / 19:00 / 7 €

Video linky:

https://www.youtube.com/watch?v=RzFqjtBcwI0


Večer autentického folklóru bude zameraný na jednu z najstarších obcí z územia Starej Ľubovne - obec KAMIENKA. Tunajšiu históriu a pestré zvyky ovplyvnili remeselníci - drotári, krajčíri, obuvníci či kováči, čo sa prejavilo aj na domácej kultúre. Hlavným reprezentantom je spevácko-tanečný súbor Barvinok, ktorého zakladateľom bol choreograf a dirigent Štefan Bittner. Pozvanie prijali aj FS a ĽH Ruthenia z Bratislavy a spevácka skupina Zornica z Humenného.

 

VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU

predstavujeme vám obec KAMIENKA

účinkujú: FS BARVINOK z Kamienky, FS RUTHENIA z Bratislavy, spevácka skupina

ZORNICA z Humenného, ĽH RUTHENIA a hudobná časť FS BARVINOK

DK Zrkadlový háj - 24. 11. 2017  / 19:00 / 12 €

Video linky:

https://www.youtube.com/watch?v=MfbaiyeqcGY


„S nami je svet veselší" , toto motto detského folklórneho súboru Gerulata naozaj platí a po ich vtipných, nápaditých a milých vystúpeniach sa budete hneď cítiť o čosi mladšie a veselšie. DFS Gerulata pôsobí v Rusovciach pod odborným vedením bývalej sólistky SĽUKu, Alžbety Uhrákovej. Dvadsaťpäť rokov existencie súboru si pripomenieme slávnostným programom, v ktorom sa nazhromaždil rôznorodý repertoár zameraný na detské hry, spevy a tance z rôznych regiónov Slovenska. O hudobný sprievod sa postará hosť večera ĽH Ferkovci.

 

Informácie: 

DFS GERULATA; ĽH FERKOVCI

DK Zrkadlový háj - 25. 11. 2017 / 18:00 / 12 €

Video linky:

https://www.youtube.com/watch?v=Qiif58fZ7wk