Navigácia podľa žánru


VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU

predstavuje tradičnú Hriňovú

Večer autentického folklóru sa zameria na mesto Hriňová. Vysoko cenenú kultúru divokej Poľany príde predstaviť folklórny súbor Hriňovčan. Vrchárske tance a zvyky predvedie spolu so vzácnymi hosťami.

Pod Poľanou sa nachádza magická Hriňová, kde sa zanechal odtlačok Rímskej ríše a spomienka na uhorských panovníkov. Hriňovský chotár bol takisto sídlom šikovných remeselníkov a roľníkov, ktorí si spestrovali ťažkú prácu svižnými piesňami a tancom. V Poľane žili a dodnes žijú ľudia - nositelia ľudových tradícií. Ich pričinením sa vrchárske piesne a zvyky zachovali a dnes sú súčasťou repertoáru FS Hriňovčan. Dátum vzniku súboru sa datuje na 20. január 1972. Postupnými krokmi sa vyprofiloval profesionálny kolektív, ktorého charakterizuje úsilie o svojský osobitý štýl, verný hriňovský prejav a vysoká umelecká úroveň v interpretácii muziky, tanca, spevu, obohatená pestrými krojmi. Minulý rok FS Hriňovčan oslávil 40. výročie od svojho založenia a pri tejto príležitosti im odovzdal primátor mesta Hriňová ocenenie za šírenie dobrého mena mesta v oblasti folklóru a ľudového umenia. Okrem toho vznikol galaprogram, s ktorým sa hriňovskí folkloristi predstavia v našom petržalskom kultúrnom dome DK Zrkadlový háj. Temperamentnými číslami sa razom presunieme na opustené lazy, fašiangové ceremónie a detvianske veselice.

Informácie:

VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU - PREDSTAVUJEME VÁM MESTO HRIŇOVÁ

DK Zrkadlový háj  / 09. 02. 2018 / 19:00 / 10 € 

tanečníci FS HRIŇOVČAN, heligónky: Martin KRNÁČ, Ján DEBNÁR, Ján BUBENKA, ľudová hudba pod vedením Samuela SUJU, dievčenská spevácka skupina a speváci: Jozef SUJA, Martin KRNÁČ, Ján DEBNÁR 

Video linky:

https://www.youtube.com/watch?v=RIIKhT4TGtI

https://www.youtube.com/watch?v=VuNB1_higTk