Navigácia podľa žánru


VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU

 

predstavujeme vám obec Trenčianske Stankovce a ich FS Rozvadžan 

V našom geografickom putovaní za slovenskými zvykmi a tradíciami v tradičných Večeroch autentického folklóru sa pristavíme pri obci Trenčianske Stankovce. Historicky aj kultúrne zaujímavú obec spoznáme aj prostredníctvom umeleckej činnosti folklórneho súboru Rozvadžan.

V Trenčianskej kotline sa vlievali národné myšlienkové prúdy a prenikali tam proti habsburské povstania a revolučné pohyby. Obyvatelia, ktorí tu žili, sa aktívne zúčastňovali na týchto dejinných aktivít. Ľudová tvorba sa s týmito motívmi popasovala po svojom. Dôležitým sa stalo aj križovanie severno-južnej a východno-západnej obchodnej cesty. Vo výsledku vzniklo bohaté kultúrne dedičstvo, ktorého súčasťou je aj rozmanitá piesňová tvorba.

Mladú obec Trenčianske Stankovce reprezentuje ešte mladší folklórny súbor Rozvadžan. Na ich území existovala svojrázna ľudová kultúra, ktorá sa tak trochu odlišovala od zvyšku trenčianskeho kraja. Jej hudobnú zložku reprezentuje FS Rozvadžan v nástrojovom obsadení heligónka, klarinet, ozembuch a husle. Súbor vznikol v roku 2011 pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o rodnej obci Rozvadze, ktorá sa zlúčila spolu s ďalšími troma obcami do Trenčianskych Stankoviec.

Hoci súbor funguje iba niekoľko rokov, za sebou už má viacero významných úspechov – účinkovanie v programe Zem spieva, dva profilové albumy a množstvo koncertov na Slovensku aj v zahraničí. Ťažiskom ich repertoáru je ucelený program Rok na dedine s predstavením zvykov a tradícií zo štyroch obcí - Veľké Stankovce, Malé Stankovce, Rozvadze a Sedličná. 

Po predstavení pozývame na posedenie pri ľudovej hudbe a občerstvení.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


Informácie: 

VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU

Predstavujeme vám obec TRENČIANSKE STANKOVCE

Účinkuje: FS Rozvadžan

DK Zrkadlový háj / 30. 11. 2018 / 19:00 / 10

Video linky:

https://www.youtube.com/watch?v=OGJqa8hJPJk