Verejné obstarávania a obchodné súťaže

Verejná obchodná súťaž - Prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry Zrkadlový Háj, Rovniankova 3,Bratislava / ukončené

Verejná obchodná súťaž -  Prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry Zrkadlový Háj, Rovniankova 3,Bratislava / ukončené 

č.2. -  Dodanie svetelného pultu - tu

vložené dňa 25.9.2013  uplynutie lehoty: dňa 4.10.2013 / ukončené 

 

č. 1 - Vypracovanie projektovej dokumentácie- tu

vložené dňa 5.9.2013  uplynutie lehoty: dňa 9.9.2013 / ukončené