Verejné obstarávania a obchodné súťaže

 

 

Verejná obchodná súťaž -  Prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry Zrkadlový Háj, Rovniankova 3,Bratislava 

vložené dňa 19.3.2014 ukončené 


 č.2. -  Dodanie svetelného pultu - tu

vložené dňa 25.9.2013  uplynutie lehoty: dňa 4.10.2013 / ukončené 


č. 1 - Vypracovanie projektovej dokumentácie - tu 

vložené dňa 5.9.2013  uplynutie lehoty: dňa 9.9.2013 / ukončené