Navigácia podľa žánru


Júl 2012

 

Číslo

zmluvy

Zmluvná strana

Názov zmluvy

Predmet

Cena vrátane

DPH

+/-

Dátum účinnosti

zmluvy

Dátum ukončenia

zmluvy

3704

D. Krčmárik

nájomná

prenájom priestorov

840 €

+

12.7.2012

27.9.2012

3705

Tanečná škola GD

nájomná 

prenájom priestorov

350 €

+

11.7.2012

30.8.2012

3706

I. Markusková

nájomná

prenájom priestorov

20 €

+

15.7.2012

15.7.2012

3707

R. Kundrák

nájomná

prenájom priestorov

45 €

+

12.7.2012

25.7.2012

3708

Ticketportal

prevádzková

služby

25% z provízie

+

13.7.2012

neurč.

3709

Lidl

o reklame

sponzoring

2000 €

+

16.6.2012

3710

H. Buzová

nájomná

prenájom priestorov

60 €

+

23.7.2012

25.7.2012

3711

I. Kmeťo

nájomná

prenájom priestorov

1185,75 €/rok

+

1.7.2012

neurč.