Navigácia podľa žánru


September 2016

 

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Názov zmluvy

Predmet          

Cena vrátaneDPH

+/-

Dátum účinnosti zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

Dátum zverejnenia zmluvy

 423 eSlovensko

nájomná            

prenájom priestorov 150,00 €

 +

13.9.2016 13.9.2016 5.9.2016
424 Krajčírová Monika

o diele

vystúpenie

 -

7.9.2016 7.9.2016 6.9.2016
425 Kresťanské centrum

nájomná

prenájom priestorov 150,00 €

 +

4.9.2016 25.9.2016 6.9.2016
426 VISION-SD PICTURES, s.r.o.

nájomná

prenájom priestorov 72,00 €

 +

8.9.2016 29.9.2016 6.9.2016
427 Sahadža Joga Slovensko

nájomná

prenájom priestorov 32,00 €

 +

6.9.2016 27.9.2016 6.9.2016
428 Šimková Iveta

nájomná

prenájom priestorov 66,50 €

 +

19.9.2016 31.10.2016 6.9.2016
429 OZ BILTERA 

nájomná

prenájom priestorov 50,00 €

 +

9.9.2016 30.9.2016 6.9.2016
 430 Nodžák Jozef

o diele

vystúpenie

 -

7.9.2016 7.9.2016 6.9.2016
431 Sunflowerstudio OZ

nájomná

prenájom priestorov 240,00 €

 +

5.9.2016 29.9.2016 7.9.2016
432 Semper

nájomná

prenájom priestorov 300,00 €

 +

19.9.2016 20.9.2016 7.9.2016
433 BIBIANA

nájomná

prenájom priestorov 1200,00 €

 +

11.10.2016 13.10.2016 7.9.2016
434 UA Pinquino, s.r.o.

nájomná

prenájom priestorov 800,00 €

 +

25.10.2016 25.10.2016 7.9.2016
435 Divadlo Maska

nájomná

prenájom priestorov 400,00 €

 +

20.10.2016 20.10.2016 7.9.2016
436 Komorná opera Bratislava, OZ

nájomná

prenájom priestorov 148,00 €

 +

1.9.2016 neurč. 8.9.2016
437 DUO SERVUS

o diele

vystúpenie

 -

13.9.2016 13.9.2016 9.9.2016
438 CHARLIES DUO

o diele

vystúpenie

 -

11.9.2016 11.9.2016 9.9.2016
440 Jednota dôchodcov na Slovensku

nájomná

prenájom priestorov 0

 

7.11.2016 7.11.2016 13.9.2016
441 OZ Xagnam

nájomná

prenájom priestorov 1 000,00 €

 +

11.11.20216 13.11.2016 13.9.2016
442 Kulturmarket 2, s.r.o.

nájomná

prenájom priestorov 500,00 €

 +

1.12.2016 1.12.2016 13.9.2016
443 Rozhlas a televízia Slovenska

nájomná

prenájom priestorov 1100,00 €

 +

26.8.2016 26.8.2016 13.9.2016
444 Rozhlas a televízia Slovenska

nájomná

prenájom priestorov 1100,00 €

 +

8.9.2016 8.9.2016 13.9.2016
445 Papp Štefan

nájomná

prenájom priestorov 273,00 €

 +

14.9.2016 28.9.2016 13.9.2016
446 Jednota dôchodcov na Slovensku

nájomná

prenájom priestorov 125,00 €

 +

19.9.2016 15.12.2016 13.9.2016
447 Vachálková Lívia

nájomná

prenájom priestorov 100,00 €

 +

23.9.2016 23.9.2016 13.9.2016
448 BASTA FIDLI

o diele

vystúpenie

 -

18.9.2016 18.9.2016 16.9.2016
449 Sivák Peter

o diele

vystúopenie

 -

16.9.2016 16.9.2016 16.9.2016
450 ZŠ Gessayova

o nájme

prenájom priestorov 60,00 €

 -

30.9.2016 30.9.2016 19.9.2016
451 Folkloráčik

nájomná

prenájom priestorov 20,00 €

 +

20.9.2016 27.9.2016 19.9.2016
452 Benkovič Martin

nájomná

prenájom priestorov 120,00 €

 +

21.9.2016 26.10.2016 21.9.20196
453 Hulínová Jana

nájomná

prenájom priestorov 240,00 €

 +

21.9.20196 22.9.2016 21.9.20196
454 PARTY TIME

o diele

vystúpenie

 -

27.9.2016 27.9.2016 21.9.2016
456 DanubeStory OZ

o diele

vystúpenie

 -

6.10.2016 6.10.2016 22.9.2016
457 DIADÉM

o diele

vystúpenie

 -

13.10.2016 13.10.2016 22.9.2016
458 Kalokagathia OZ

o diele

vystúpenie

 -

3.10.2016 3.10.2016 22.9.2016
460 Archenland OZ

nájomná

prenájom priestorov 180,00 €

 +

21.9.2016 29.9.2016 21.9.2016
462 PRAMENE DZ

o diele

vystúpenie

 -

16.10.2016 16.10.2016 22.9.2016
463 FOLK EKONÓM

o diele

vystúpenie

 -

8.10.2016 8.10.2016 22.9.2016
464 ZSE, a.s.

dodatok

služby

 

1.11.2016 neurč. 26.9.2016
465 Divadlo v podnájme OZ

o diele

vystúpenie

 -

22.9.2016 22.9.2016 22.9.2016
466 Govinda

nájomná

prenájom priestorov 100,00 €

 +

24.9.2016 24.9.2016 22.9.2016
467 Hafla OZ

nájomná

prenájom priestorov 350,00 €

 +

23.9.2016 24.9.2016 22.9.2016
468 Hafla OZ

nájomná

prenájom priestorov 135,00 €

 +

25.9.2016 25.9.2016 24.9.2016
469 Sunflowerstudio

nájomná

prenájom priestorov 210,00 €

 +

3.10.2016 31.10.2016 27.9.2016
471 Zvuky cez ruky

o diele

vystúpenie

 -

27.9.2016 27.9.2016 27.9.2016
472 Semper

nájomná

prenájom priestorov 300,00 €

 +

11.10.2016 11.10.2016 28.9.2016
473 Lunex

nájomná

prenájom priestorov 300,00 €

 +

19.10.2016 20.10.2016 28.9.2016
474 Benček Ladislav

nájomná

prenájom priestorov 52,00 €

 +

28.9.2016 28.9.2016 28.9.2016
475 Klas Michal

o diele

vystúpenie

 -

28.9.2016 28.9.2016 28.9.2016
476 En-production, s.r.o.

nájomná

prenájom priestorov 528,00 €

 +

21.10.2016 21.10.2016 28.9.2016
477  storno


 

478 Poleno

nájomná

prenájom priestorov 123,50 €

 +

8.9.2016 15.12.2016 28.9.2016
479 Folklórik

nájomná

prenájom priestorov 180,00 €

 +

4.10.2016 6.12.2016 28.9.2016
480 Bulík Ľudovít

nájomná

prenájom priestorov 78,00 €

 +

29.9.2016 29.9.2016 29.9.2016
481 Žiarislav a Bytosti a Vedan

o diele

vystúpenie

 -

29.9.2016 29.9.2016 29.9.2016
482 Kartágo trio

o diele

vystúpenie

 -

2.10.2016 2.10.2016 29.9.2016
483 Soha Ján

o diele

vystúpenie

 -

30.9.2016 30.9.2016 29.9.2016
484 Kresťanské centrum

nájomná

prenájom priestorov 300,00 €

 +

2.10.2016 30.10.2016 30.9.2016
485 Babyfit, OZ

nájomná

prenájom priestorov 1 050,00 €

 +

3.10.2016 25.11.2016 30.9.2016
 486 Sahadža Joga Slovensko

nájomná

prenájom priestorov 32,00 €

 +

4.10.2016 25.10.2016 30.9.2016
487 VISION-SD PICTURES, s.r.o.

nájomná

prenájom priestorov 84,00 €

 +

3.10.2016 20.10.2016 30.9.2016
488 Orientálny tanec

nájomná

prenájom priestorov 121,00 €

 +

27.9.2016 13.12.2016 30.9.2016
489 Spoločnosť Jóga

nájomná

prenájom priestorov 504,64 €

 +

12.9.2016 30.1.2016 30.9.2016