Navigácia podľa žánru


Január 2017

 

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Názov zmluvy

Predmet          

Cena vrátaneDPH

+/-

Dátum účinnosti zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

Dátum zverejnenia zmluvy

 1 Jednota dôchodcov

nájomná            

prenájom priestorov 220,00 €

+

9.1.2017 29.6.2017 5.1.2017
2 Orientálny tanec

nájomná

premájom priestorov 55,00 €

 +

10.1.2017 24.1.2017 5.1.2017
3 VISION-SD PICTURES

nájomná

prenájom priestorov 84,00 €

 +

9.1.2017 26.1.2017 5.1.2017
4 Sahadža Joga

nájomná

prenájom priestorov 32,00 €

 +

10.1.2017 31.1.2017 5.1.2017
5 Horváthová Monika

nájomná

prenájom priestorov 84,00 € 

 +

10.1.2017 26.1.2017 5.1.2017
6 MRK

o spolupráci

služby 300,00 €

 -

1.1.2017 31.12.2017 5.1.2017
7 SV Fedinova

nájomná

prenájom priestorov 50,00 €

 +

10.1.2017 10.1.2017 9.1.2017
8 MŠK Iskra Petržalka

nájomná

prenájom priestorov 585,00 €

 +

9.1.2017 27.2.2017 9.1.2017
9 TJ Jarovce

nájomná

prenájom priestorov 364,00 €

 +

10.1.2017 28.2.2017 9.1.2017
10 Archenland

nájomná

prenájom priestorov 270,00 €

 +

11.1.2017 26.1.2017 10.1.2017
11 Benček Ladislav

nájomná

prenájom priestorov 104,00 €

 +

11.1.2017 25.1.2017 10.1.2017
12 Papp Štefan

nájomná

prenájom priestorov 273,00 €

 +

11.1.2017 28.1.2017 10.1.2017
13 Kubrický Vladimír

nájomná

prenájom priestorov 80,00 €

 +

11.1.2017 25.1.2017 10.1.2017
14 Bulík Ľubomír

nájomná

prenájom priestorov 104,00 €

 +

12.1.2017 26.1.2017 10.1.2017
15 Ferenkčák Jozef

nájomná

prenájom priestorov 156,00 €

 +

13.1.2017 31.1.2017 11.1.2017
 16 Klempa Roman

nájomná

prenájom priestorov 78,00 € 

 +

14.1.2017 28.1.2017 11.1.2017
17 Barak Andrej

nájomná

prenlájom priestorov 78,00 €

 +

15.1.2017 29.1.2017 11.1.2017
18 Minárik Milan

nájomná

prenájom priestorov 104,00 €

 +

16.1.2017 30.1.2017 11.1.2017
19 Laiferová Marcela

o diele

vystúpenie

 -

18.1.2017 18.1.2017 12.1.2017
20 Šavel Martin

o diele

vystúpenie

 -

13.1.2017 13.1.2017 12.1.2017
21 Mikulová Lucia

o diele

vystúpenie

 -

13.1.2017 13.1.2017 12.1.2017
22 DIADÉM

o diele

vystúpenie

 -

15.1.2017 15.1.2017 12.1.2017
 23 Centrum voľného času

nájomná

prenájom priestorov 20,00 €

 +

16.1.2017 31.1.2017 16.1.2017
24 Janíková Zuzana

nájomná

prenájom priestorov 70,00 €

 +

27.1.2017 27.1.2017 16.1.2017
25 Folklórik

nájomná

prenájom priestorov 30,00 €

 +

17.1.2017 31.1.2017 16.1.2017
26 Benkovič Martin

nájomná

prenájom priestorov 100,00 €

 +

24.11.2016 15.12.2016 16.1.2017
27 Šimková I.

nájomná

prenájom priestorov 57,00 €

 +

16.1.2017 27.2.2017 16.1.2017
28 WAYOUT, s.r.o.

o diele

vystúpenie

 -

15.1.2017 15.1.2017 16.1.2017
29 Greksa Marián

o diele

vystúpenie

 -

3.2.2017 3.2.2017 18.1.2017
30 Zvuky cez ruky

o diele

vystúpenie

 -

19.1.2017 19.1.2017 18.1.2017
31 Báleš František

o diele

vystúpenie

 -

20.1.2017 20.1.2017 19.1.2017
32 Babyfit OZ

nájomná

prenájom priestorov 1 050,00 €

 +

23.1.2017 17.3.2017 20.1.2017
33 Správa domov

nájomná

prenájom priestorov 40,00 €

 +

30.1.2017 30.1.2017 23.1.2017
34 Hanicz Marek

nájomná

prenájom priestorov 15,00 €

 +

21.1.2017 21.1.2017 21.1.2017
35 Zvuky cez ruky

o diele

vystúpenie

 -

21.1.2017 21.1.2017 21.1.2017
36 BASTA FILDI

o diele

vystúpenie

 -

22.1.2017 22.1.2017 21.1.2017
37 Petrík Ivo

o diele

vystúpenie

 -

3.2.2017 3.2.2017 23.1.2017
38 SOZA

o zriadení

konto

 -

26.1.2017 neurč. 31.1.2017
40 HILARIS

nájomná

prenájom priestorov 80,00 €

 +

17.2.2017 17.2.2017 24.1.2017
42 TAI CHI

nájomná

prenájom priestorov 60,00 €

 +

7.3.2017 28.3.2017 24.1.2017
43 Teatro Moliére

nájomná

prenájom priestorov 300,00 €

 +

10.2.2017 10.2.2017 24.1.2017
44 storno

 

 

45 Maroszová Mária

nájomná

prenájom priestorov 45,00 €

 +

29.1.2017 29.1.2017 24.1.2017
46 Krempaský Vladimír

nájomná

prenájom priestorov 500,00 €

 +

11.2.2017 11.2.2017 24.1.2017
47 DUO PROVA

o diele

vystúpenie

 -

24.1.2017 24.1.2017 24.1.2017
48 Semper

nájomná

prenájom priestorov 300,00 €

 +

30.1.2017 31.1.2017 24.1.2017
49 ASSOS Nelux

nájomná

prenájom priestorov 1 000,00 €

 +

12.2.2017 12.2.2017 25.1.2017
50 Múdra Andrea

nájomná

prenájom priestorov 45,00 €

 +

4.2.2017 4.2.2017 25.1.2017
52 Spojená škola

nájomná

prenájom priestorov 0 €

 +

6.2.2017 28.2.2017 25.1.2017
53 Danišová Romana

o diele

vystúpenie

 -

3.2.2017 3.2.2017 25.1.2017
54 MiLi

nájomná

prenájom priestorov 150,00 €

 +

4.2.2017 4.2.2017 26.1.2017
55 IPA

nájomná

prenájom priestorov 500,00 €

 +

10.2.2017 10.2.2017 26.1.2017
56 JAIK

nájomná

prenájom priestorov 800,00 €

 +

17.2.2017 17.2.2017 26.1.2017
57 Youth Bratislava

nájomná

prenájom priestorov 1 500,00 €  + 18.2.2017 18.2.2017 26.1.2017
58 Divadelné centrum

nájomná

prenájom priestorov  450,00 €  + 17.2.2017 17.2.2017 26.1.2017
59 Bawer-trans

nájomná

prenájom priestorov 130,00 €

 +

4.2.2017 4.2.2017 26.1.2017
60 Bulík Ľudovít

nájomná

prenájom priestorov 104,00 €

 +

2.2.2017 23.2.2017 26.1.2017
61 Papp Štefan

nájomná

prenájom priestorov 312,00 €

 +

1.2.2017 26.2.2017 26.1.2017
62 Soha Ján

o diele

vystúpenie

 

27.1.2017 27.1.2017 26.1.2017
63 Minárik Milan

nájomná

prenájom 104,00 €

 +

6.2.2017 27.2.2017 30.1.2017
64 Klempa Roman

nájomná

prenájom priestorov 104,00 €

 +

4.2.2017 25.2.2017 30.1.2017
65 Sunflowerstudio

nájomná

prenájom priestorov 240,00 €

 +

2.2.2017 27.2.2017 27.1.2017
66 Kaňak Vladimír

o diele

program

 -

3.2.2017 3.2.2017 27.1.2017
67 Kubovčák Ján

o diele

vystúpenie

 -

3.2.2017 3.2.2017 27.1.2017
68 Irman František

o diele

vystúpenie

 -

26.1.2017 26.1.2017 26.1.2017
69 DUO FÉNIX

o diele

vystúpenie

 -

3.2.2017 3.2.2017 27.1.2017
70 Willantová Iveta

nájomná

prenájom priestorov 150,00 €

 +

4.2.2017 4.2.2017 27.1.2017
71 Evanjelické lýceum

nájomná

prenájom priestorov 800 KP

 +

28.1.2017 28.1.2017 27.1.2017
72 Združenie MUDr. Novotného

nájomná

prenájom priestorov 200,00 €

 +

4.12.2017 4.12.2017 27.1.2017
73 DUO SERVUS

o diele

vystúpenie

 -

39.1.2017 29.1.2017 27.1.2017