Navigácia podľa žánru


Máj 2017

 

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Názov zmluvy

Predmet          

Cena vrátaneDPH

+/-

Dátum účinnosti zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

Dátum zverejnenia zmluvy

 281 Hajach Rastislav

nájomná            

prenájom priestorov 50,00 €

 +

9.5.2017 9.5.2017 2.5.2017
282 Šimková

nájomná

prenájom priestorov 66,50 €

 +

15.5.2017 26.6.2017 2.5.2017
283 Sahadža Joga

nájomná

prenájom priestorov 40,00 €

 +

2.5.2017 30.5.2017 2.5.2017
284 Benkovič Martin

nájomná

prenájom priestorov 150,00 €

 +

3.5.2017 30.5.2017 2.5.2017
   285 KING FU A MEČ

nájomná

prenájom priestorov 84,00 €

 +

15.5.2017 29.5.2017 2.5.2017
   286 Kresťanské centrum

nájomná

prenájom priestorov 200,00 €

 +

7.5.2017 28.5.2017 2.5.2017
   287 Čiara života OZ

o diele

vystúpenie

 -

25.5.2017 25.5.2017 2.5.2017
   288 Marina a the Kats

o diele

vystúpenie

 -

25.5.2017 25.5.2017 2.5.2017
   289 ESPECIALS

o diele

vystúpenie

 -

25.5.2017 25.5.2017 2.5.2017
   290 Ferenčák Jozef

nájomná

prenájom priestorov 234,00 €

 +

5.5.2017 30.5.2017 2.5.2017
291 Orientálny tanec

nájomná

prenájom priestorov 176,00 €

 +

2.5.2017 27.6.2017 2.5.2017
292 Benček Ladislav

nájomná

prenájom priestorov 130,00 €

 +

3.5.2017 31.5.2017 2.5.2017
293 Bulík Ľubomír

nájomná

prenájom priestorov 104,00 €

 +

4.5.2017 25.5.2017 2.5.2017
294 Archenland OZ

nájomná

prenájom priestorov 405,00 €

 +

3.5.2017 31.5.2017 2.5.2017
295 Papp Štefan

nájomná

prenájom priestorov 351,00 €

 +

3.5.2017 28.5.2017 2.5.2017
296 Barak Andrej

nájomná

prenájom priestorov 78,00 €

 +

14.5.2017 28.5.2017 2.5.2017
297 Báleš František

o diele

vystúpenie

 -

5.5.2017 5.5.2017 2.5.2017
298 DIADÉM

o diele

vystúpenie

 -

7.5.2017 7.5.2017 2.5.2017
299 Ďuržová Andrea

nájomná

prenájom priestorov 72,00 €

 +

9.5.2017 30.5.2017 5.5.2017
300 My sme Petržalka OZ

nájomná

prenájom priestorov 150,00 €

 +

17.5.2017 17.5.2017 10.5.2017
301 Cultura humana

nájomná

prenájom priestorov 80,00 €

 +

11.5.2017 11.5.2017 10.5.2017
302 Spoločenstvo vlastníkov bytov

nájomná

prenájom priestorov 60,00 €

 +

11.5.2017 11.5.2017 10.5.2017
303 ZŠ Gessayova

o nájme

služby 60,00 €

 -

26.5.2017 26.5.2017 11.5.2017
304 Semper

nájomná

prenájom priestorov 300,00 €

 +

17.5.2017 18.5.2017 11.5.2017
305 Lunex

nájomná

prenájom priestorov 300,00 €

 +

25.5.2017 26.5.2017 11.5.2017
306 Bohunský Patrik

o diele

vystúpenie

 -

12.5.2017 12.5.2017 11.5.2017
307 Lúčka OZ

nájomná

prenájom priestorov 400,00 €

 +

12.5.2017 12.5.2017 11.5.2017
308 Dolina FS

nájomná

prenájom priestorov 400,00 €

 +

13.5.2017 13.5.2017 12.5.2017
309 KARTÁGO TRIO

o diele

vystúpenie

 -

14.5.2017 14.5.2014 12.5.2017
310 SZUŠ Telantina

nájomná

prenájom priestorov 600,00 €

 +

16.6.2017 19.6.2017 15.5.2017
311 Bratislavská správcovská spoločnosť

nájomná

prenájom priestorov 100,00 €

 +

1.6.2017 1.6.2017 15.5.2017
312 MODUS MEMORY

o diele

vystúpenie

 -

27.5.2017 27.5.2017 15.5.2017
313 Jakabčic Tomáš

nájomná

prenájom priestorov 50,00 €

 +

13.6.2017 13.6.2017 15.5.2017
314 MŠ Turnianska

nájomná

prenájom priestorov 120,00 €

 +

16.5.2017 16.5.2017 15.5.2017
315 Dudlák Vladimír

nájomná

prenájom priestorov 35,00 €

 +

17.5.2017 17.5.2017 15.5.2017
316 Krebes Kamil

o diele

vystúpenie

 -

19.5.2017 19.5.2017 15.5.2017
317 IMPA

o nájme

služby 190,00 €

 -

19.5.2017 neurč. 19.5.2017
318 Hanicz Marek

nájomná

prenájom priestorov 22,00 €

 +

19.5.2017 19.5.2017 19.5.2017
319 PROFILY

o diele

vystúpenie

 -

21.5.2017 21.5.2017 19.5.2017
320 Winand Gábor

o diele

vystúpenie

 -

25.5.2017 25.5.2017 22.5.2017
321 SMER - SD

nájomná

prenájom priestorov 30,00 €

 +

8.6.2017 8.6.2017 24.5.2017
322 Sound and Light

nájomná

prenájom priestorov 50,00 €

 +

24.5.2017 24.5.2017 24.5.2017
323 Kubrický Vladimír

nájomná

prenájom priestorov 50,00 €

 +

24.5.2017 24.5.2017 24.5.2017
324 Zvuky cez ruky

o diele

vystúpenie

 -

25.5.2017 25.5.2017 24.5.2017
325 DUO PROVA

o diele

vystúpenie

 -

17.6.2017 17.6.2017 26.5.2017
326 Semper

nájomná

prenájom priestorov 300,00 €

 +

12.6.2017 13.6.2017 26.5.2017
327 Stanislavová Monika

o diele

vystúpenie

 -

2.6.2017 2.6.2017 26.5.2017
328 Soha Ján

o diele

vystúpenie

 -

26.5.2017 26.5.2017 26.5.2017
329 DADABOJA

o diele

vystúpenie

 -

28.5.2017 28.5.2017 26.5.2017
330 STARÝ ORCHESTRIÓN

o diele

vystúpenie

 -

28.5.2017 28.5.2017 26.5.2017
331 Sahadža

nájomná

prenájom priestorov 32,00 €

 +

6.6.2017 27.6.2017 31.5.2017
332 VISION-SD PICTURES

nájomná

prenájom priestorov 108,00 €

 +

5.6.2017 29.6.2017 31.5.2017
333 Kresťanské centrum

nájomná

prenájom priestorov 200,00 €

 +

4.6.2017 25.6.2017 31.5.2017
334 Sunflowerstudio

nájomná

prenájom priestorov 270,00 €

 +

1.6.2017 29.6.2017 31.5.2017
335 Hájenka

o diele

vystúpenie

  -

3.6.2017 3.6.2017 31.5.2017
336 Archenalnd

nájomná

prenájom priestorov 225,00 €

 +

1.6.2017 15.6.2017 31.5.2017
337 Bulík Ľubomír

nájomná

prenájom priestorov 130,00 €

 +

1.6.2017 29.6.2017 31.5.2017