Navigácia podľa žánru


November 2017

 

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Názov zmluvy

Predmet          

Cena vrátaneDPH

+/-

Dátum účinnosti zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

Dátum zverejnenia zmluvy

568 Bralen

o diele

vystúpenie

 -

4.11.2017 4.11.2017 3.11.2017
 569 OKOLOK

nájomná            

prenájom priestorov 80,00 €

 +

6.11.2017 28.11.2017 3.11.2017
570 Pro Gymnik

nájomná

prenájom priestorov 400,00 €

 +

3.11.2017 3.11.2017 3.11.2017
571 Igor Bázlik

o diele

vystúpenie

 -

3.11.2017 3.11.2017 3.11.2017
572 Moonlight Camp

nájomná

prenájom priestorov 120,00 €

 +

4.11.2017 25.11.2017 3.11.2017
573 Roman Klempa

nájomná

prenájom priestorov 104,00 €

 +

4.11.2017 25.11.2017 3.11.2017
574 DUO SERVUS

o diele

vystúpenie

 -

5.11.2017 5.11.2017 3.11.2017
575 OZ Robíme s radosťou

o diele

vystúpenie

 -

21.12.2017 21.12.2017 3.11.2017
576 A CAPELLA

o diele

vystúpenie

 -

22.12.2017 22.12.2017 3.11.2017
577 TRADITION

o diele

vystúpenie

 -

6.11.2017 6.11.2017 3.11.2017
578 O.z.per.ART

nájomná

prenájom priestorov 28,00 €

 +

5.11.2017 5.11.2017 3.11.2017
 579 Štefan Papp

nájomná

prenájom priestorov 208,00 €

 +

5.11.2017 29.11.2017 3.11.2017
 580 Milan Minárik

nájomná

prenájom priestorov 104,00 €

 +

6.11.2017 27.11.2017 3.11.2017
 581 FBC Lions Bratislava

nájomná

prenájom priestorov 180,00 €

 +

7.11.2017 28.11.2017 6.11.2017
582 SUN DANCE ACADEMY

nájomná

prenájom priestorov 1 000,00 €

 +

19.1.2018 20.1.2018 6.11.2017
583 SAHRA

nájomná

prenájom priestorov 500,00 €

 +

26.11.2017 26.11.2017 6.11.2017
584 Jozef Ferenčák

nájomná

prenájom priestorov 78,00 €

 +

7.11.2017 28.11.2017 6.11.2017
585 Ladislav Benček

nájomná

prenájom priestorov 78,00 €

 +

8.11.2017 29.11.2017 6.11.2017
586 Ľubomír Bulík

nájomná

prenájom priestorov 104,00 €

 +

9.11.2017 30.11.2017 7.11.2017
587 DANUBIA

nájomná

prenájom priestorov 400,00 €

 +

19.12.2017 19.12.2017 7.11.2017
588 DANUBIA

nájomná

prenájom priestorov 400,00 €

 +

12.11.2017 12.11.2017 7.11.2017
589 PARTY TIME

o diele

vystúpenie

 

7.11.2017 7.11.2017 7.11.2017
590 TECHNIK STU

nájomná

prenájom priestorov 500,00 €

 +

9.11.2017 9.11.2017 7.11.2017
591 Prvosienka

nájomná

prenájom priestorov 400,00 €

 +

9.12.2017 9.12.2017 7.11.2017
592 SZUŠ Balkánska

nájomná

prenájom priestorov 300,00 €

 +

5.12.2017 5.12.2017 8.11.2017
593 Semper

nájomná

prenájom priestorov 300,00 €

 +

15.11.2017 16.11.2017 8.11.2017
594 Agentúra Life

o diele

vystúpenie

 -

22.11.2017 22.11.2017 9.11.2017
595 RELA

nájomná

prenájom priestorov 30,00 €

 +

20.11.2017 20.11.2017 9.11.2017
596 MŠK Iskra Petržalka

nájomná

prenájom priestorov 182,00 €

 +

9.11.2017 30.11.2017 9.11.2017
597 SZUŠ Železničná

nájomná

prenájom priestorov 1 000,00 €

 +

10.12.2017 17.12.2017 9.11.2017
598 Ladislav Kaláber

nájomná

prenájom priestorov 52,00 €

 +

11.11.2017 11.11.2017 9.11.2017
599 Pavol Hrúzik

nájomná

prenájom priestorov 52,00 €

 +

11.11.2017 11.11.2017 9.11.2017
600 Matej Ferianc

o diele

o diele

 

10.11.2017 10.11.2017 9.11.2017
601 Andrej Barak

nájomná

prenájom priestorov 78,00 €

 +

12.11.2017 26.11.2017 10.11.2017
602 FUNNY COMPANY

o diele

vystúpenie

 +

12.11.2017 12.11.2017 10.11.2017
603 Vladimír Krempaský

nájomná

prenájom priestorov 500,00 €

 +

2.12.2017 2.12.2017 13.11.2017
604 Vladimír Krempaský

nájomná

prenájom priestorov 500,00 €

 +

10.2.2018 10.2.2018 13.11.2017
605 Vladimír Krempaský

nájomná

prenájom priestorov 500,00 €

 +

1.12.2018 1.12.2018 13.11.2017
606 Tai Chi

nájomná

prenájom priestorov 45,00 €

 +

5.12.2017 19.12.2017 14.11.2017
607 Tai Chi

nájomná

prenájom priestorov 75,00 €

 +

2.1.2018 30.1.2018 14.11.2017
608 OZ Divadlo Maska

nájomná

prenájom priestorov 400,00 €

 +

14.2.2017 14.2.2017 15.11.2017
609 Viliam Jasaň

nájomná

prenájom priestorov 30,00 €

 +

30.11.2017 30.11.2017 15.11.2017
610 SZUŠ Macharova

nájomná

prenájom priestorov 50,00 €

 +

12.12.2017 12.12.2017 15.11.2017
611 Jednota dôchodcov

nájomná

prenájom priestorov 160,00 €

 +

15.11.2017 10.1.2018 15.11.2017
612 ALI a ALI

o diele

vystúpenie

 -

19.11.2017 19.11.2017 17.11.2017
613 TJ Jarovce

nájomná

prenájom priestorov 637,00 €

 +

20.11.2017 19.12.2017 17.11.2017
614 ART Design Project

nájomná

prenájom priestorov 200,00 €

 +

21.11.2017 26.11.2017 20.11.2017
615 Jana Holínová

nájomná

prenájom priestorov 240,00 €

 +

21.11.2017 22.11.2017 20.11.2017
616 Ján Valík

nájomná

prenájom priestorov 50,00 €

 +

20.11.2017 20.12.2017 20.11.2017
617 Charlies Duo

o diele

vystúpenie

  -

21.11.2017 21.11.2017 20.11.2017
618 CMŠ Mazzarellovej

nájomná

prenájom priestorov 140,00 €

 +

18.12.2017 18.12.2017 21.11.2017
619 Semper

nájomná

prenájom priestorov 300,00 €

 +

29.11.2017 30.11.2017 21.11.2017
620 Kristína Prekopová

o diele

vystúpenie

 -

3.12.2017 3.12.2017 24.11.2017
621 Katarína Feldek Band

o diele

vystúpenie

 -

10.12.2017 10.12.2017 24.11.2017
622 Robert Vreštiak

nájomná

prenájom priestorov 147,85 €

 +

22.11.2017 29.11.2017 24.11.2017
623 Tomáš Hulík

o diele

vystúpenie

 -

22.11.2017 22.11.2017 22.11.2017
624 Zvuky cez ruky

o diele

vystúpenie

 -

23.11.2017 23.11.2017 22.11.2017
625 ZAI

o spolupráci

 -

18.1.2018 20.1.2018 24.11.2017
626 FS Ruthenia

o diele

vystúpenie

 -

24.11.2017 24.11.2017 24.11.2017
627 Marek Hanicz

nájomná

prenájom priestorov 32,00 €

 +

24.11.2017 25.11.2017 24.11.2017
628 Martin Alessio Lavorato

o diele

vystúpenie

 -

24.11.2017 24.11.2017 24.11.2017
629 Bronislav Dobrota

o diele

vystúpenie

 -

25.11.2017 25.11.2017 24.11.2017
630 Peter Stojka

o diele

vystúpenie

 -

25.11.2017 25.11.2017 24.11.2017
631 Peter Luha

o diele

vystúpenie

 -

25.11.2017 25.11.2017 24.11.2017
633 Rela plus

nájomná

prenájom priestorov 30,00 €

 +

11.12.2017 11.12.2017 30.11.2017
634 Kresťanské centrum

nájomná

prenájom priestorov 150,00 €

 +

3.12.2017 17.12.2017 30.11.2017
635 Sahadža Joga

nájomná

prenájom priestorov 24,00 €

 +

4.12.2017 18.12.2017 30.11.2017
636 MEMORY DUO

o diele

vystúpenie

 -

26.11.2017 26.11.2017 26.11.2017
637 OZ Hájenka

o diele

vystúpenie

 -

16.12.2017 16.12.2017 30.11.2017
638 Očovan FZ

o diele

vystúpenie

 -

1.12.2017 1.12.2017 30.11.2017
639 Heľpa FS

o diele

vystúpenie

 -

15.12.2017 15.12.2017 30.11.2017
640 Ekonóm OZ

o diele

vystúpenie

 -

8.12.2017 8.12.2017 30.11.2017
641 Mikovice FS

o diele

vystúpenie

 -

1.12.2017 1.12.2017 30.11.2017
642 Pro Etno OZ

o diele

vystúpenie

 -

28.11.2017 28.11.2017 30.11.2017
643 NORBERT BAND

o diele

vystúpenie

 -

1.12.2017 1.12.2017 30.11.2017
644 JM-služby

o diele

služby 14 914,70 €

 -

12.12.2017 6.1.2018 30.11.2017