Navigácia podľa žánru


December 2017

 

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Názov zmluvy

Predmet          

Cena vrátaneDPH

+/-

Dátum účinnosti zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

Dátum zverejnenia zmluvy

645 Sunflowerstudio

nájomná

prenájom priestorov 225,00 €

 +

4.12.2017 21.12.2017 1.12.2017
646 Exclusive agency

nájomná

prenájom priestorov 400,00 €

 +

8.1.2017 8.1.2017 1.12.2017
647 IPA SS

nájomná

prenájom priestorov 200,00 €

 +

3.12.2017 3.12.2017 1.12.2017
648 SVB Beňadická

nájomná

prenájom priestorov 20,00 €

 +

29.11.2017 29.11.2017 1.12.2017
649 Vladimír Kubrický

nájomná

prenájom priestorov 40,00 €

 +

29.11.2017 29.11.2017 1.12.2017
 650 Mahulena Bočanová

o diele

vystúpenie

 -

2.2.2018 2.2.2018 1.12.2017
651 RW, s.r.o.

nájomná

prenájom priestorov 80,00 €

 +

30.11.2017 30.11.2017 1.12.2017
652 DC Martin

nájomná

prenájom priestorov 450,00 €

 +

4.12.2017 4.12.2017 1.12.2017
653 storno

 


654 ZUŠ Kowalského

nájomná

prenájom priestorov 200,00 €

 +

11.12.2017 11.12.2017 1.12.2017
655 Tomáš Kmiť

nájomná

prenájom priestorov 52,00 €

 +

2.12.2017 2.12.2017 1.12.2017
656 Alfonz Brezovský

o diele

vystúpenie

 -

1.12.2017 1.12.2017 1.12.2017
657 ALEXY BAND

o diele

vystúpenie

 -

3.12.2017 3.12.2017 1.12.2017
658 DIVADLO ENDORFÍN

o diele

vystúpenie

 -

3.12.2017 3.12.2017 1.12.2017
659 Slovak tango

o diele

vystúpenie

 -

2.2.2018 2.2.2018 4.12.2017
660 STARMANIA

o diele

vystúpenie

 -

2.2.2018 2.2.2018 4.12.2017
661 Evanjelický a.v. farský úrad ECAV

o diele

vystúpenie

 -

17.12.2017 17.12.2017 4.12.2017
662 Kliment Ondrejka

o diele

vystúpenie

 -

8.12.2017 8.12.2017 4.12.2017
663 František Petriska

o diele

vystúpenie

 -

8.12.2017 8.12.2017 4.12.2017
664 Vladimír Mrázko

o diele

vystúpenie

 -

8.12.2017 8.12.2017 4.12.2017
665 Slevomat.cz

o nájme

služby 14,90

 +

4.12.2017 30.3.2017 4.12.2017
 666 ZŠ Gessayova

o nájme

služby 60,00 €

 -

15.12.2017 15.12.2017 4.12.2017
667 iXO

o diele

vystúpenie

 -

8.12.2017 8.12.2017 4.12.2017
668 SZUŠ Macharova

o diele

vystúpenie

 -

17.12.2017 17.12.2017 4.12.2017
669 FBC Lions

nájomná

prenájom priestorov 150,00 €

 +

5.12.2017 19.12.2017 4.12.2017
670 Pavol Hrúzik

nájomná

prenájom priestorov 26,00 €

 +

2.12.2017 2.12.2017 4.12.2017
671 Štefan Papp

nájomná

prenájom priestorov 156,00 € 

 +

3.12.2017 17.12.2017 4.12.2017
672 Andrej Barak

nájomná

prenájom priestorov 52,00 €

 +

3.12.2017 17.12.2017 4.12.2017
673 Milan Minárik

nájomná

prenájom priestorov 78,00 €

 +

4.11.2017 18.12.2017 4.12.2017
674 Jozef Ferenčák

nájomná

prenájom priestorov 208,00 €

 +

3.12.2017 22.12.2017 4.12.2017
 675 Ladislav Benček

nájomná

prenájom priestorov 52,00 €

 +

6.12.2017 13.12.2017 4.12.2017
676 OKOLOK

nájomná

prenájom priestorov 60,00 €

 +

4.12.2017 19.12.2017 4.12.2017
677 Metropolitný orchester

o diele

vystúpenie

 -

10.1.2018 10.1.2018 12.12.2017
678 Ľubomír Bulík

nájomná

prenájom priestorov 78,00 €

 +

7.12.2017 21.12.2017 6.12.2017
679 Robert Vreštiak

nájomná

prenájom priestorov 127,85

 +

8.12.2017 17.12.2017 7.12.2017
680 Vladimír Kubrický

nájomná

prenájom priestorov 30,00 €

 +

13.12.2017 13.12.2017 7.12.2017
681 Vrbovské vrby

o diele

vystúpenie

 -

15.12.2017 15.12.2017 8.12.2017
682 OZ Bašta Musica

o diele

vystúpenie

 -

15.12.2017 15.12.2017 8.12.2017
683 M.R.K.

o spolupráci

služby 3 000,00 €

 -

2.1.2018 21.12.2018 8.12.2017
684 Cestovateľský klub

o diele

program

 -

13.12.2017 13.12.2017 8.12.2017
685 Ekonóm OZ

o diele

vystúpenie

 -

16.12.2017 16.12.2017 8.12.2017
686 Kubánkov sen

o diele

vystúpenie

 -

16.12.2017 12.12.2017 8.12.2017
687 Jana Hulínová

nájomná

prenájom priestorov 240,00 €

 +

13.12.2017 14.12.2017 8.12.2017
688 Samé ucho

nájomná

prenájom priestorov 600,00 €

 +

13.1.2018 13.1.2018 13.12.2017
689 Veľvyslanectvo ČĽR v SR

nájomná

prenájom priestorov 500,00 €

 +

13.2.2018 13.2.2018 13.12.2017
690 BSS Rusovská cesta

nájomná

prenájom priestorov 100,00 €

 +

14.12.2017 14.12.2017 13.12.2017
691 REVO TATRY

nájomná

prenájom priestorov 150,00 €

 +

15.12.2017 15.12.2017 13.12.2017
692 Sahadža Joga

nájomná

prenájom priestorov 32,00 €

 +

9.1.2018 30.1.2018 18.12.2017
693 Kresťanské centrum

nájomná

prenájom priestorov 200,00 €

 +

7.1.2018 28.1.2018 18.12.2017
694 Šimková

nájomná

prenájom priestorov 66, 50 €

 +

8.1.2018 26.2.2018 18.12.2017
695 VISION-SD PICTURES

nájomná

prenájom priestorov 96,00 €

 +

8.1.2018 26.2.2018 18.12.2017
696 Martin Benkovič

nájomná

prenájom priestorov 160,00 €

 +

17.1.2018 28.2.2018 18.12.2017
697 Roman Klempa

nájomná

prenájom priestorov 78,00 €

 +

17.12.2017 17.12.2017 17.12.2017
698 BASTA FIDLI

o diele

vystúpenie

 -

17.12.2017 17.12.2017 17.12.2017
699 DC Martin

nájomná

prenájom priestorov 300,00 €

 +

2.3.2018 2.3.2018 19.12.2017
700 Sunflowerstudio

nájomná

prenájom priestorov 210,00 €

 +

8.1.2018 29.1.2018 19.12.2017
701 HARVART

nájomná

prenájom priestorov 300,00 €

 +

24.1.2018 26.1.2018 19.12.2017
702 Planéta zážitkov

nájomná

prenájom priestorov 674,40 €

 +

14.1.2018 14.1.2018 19.12.2017
703 storno


 

704 MiLi, s.r.o.

nájomná

prenájom priestorov 150,00 €

 +

14.1.2018 14.1.2018 20.12.2017
705 MiLi, s.r.o.

nájomná

prenájom priestorov 150,00 €

 +

11.2.2018 11.2.2018 20.12.2017
706 MiLi, s.r.o.

nájomná

prenájom priestorov 150,00 €

 +

11.3.2018 11.3.2018 20.12.2017
 707 MiLi, s.r.o.

nájomná

prenájom priestorov 150,00 €

 +

8.4.2018 8.4.2018 20.12.2017
708 storno

 

 

709 storno

 

 

710 Mária Szedlárová

nájomná

premnájom priestorov 70,00 €

 +

9.1.2018 30.1.2018 21.12.2017
711 Jana Hulínová

nájomná

prenájom priestorov 300,00 €

 +

17.1.2018 18.1.2018 21.12.2017
712 Lunex, sr.o.

nájomná

prenájom priestorov 300,00 €

 +

22.1.2018 23.1.2018 21.12.2017
713 SZŠ s MŠ M. Montessori

o diele

vystúpenie

 -

21.12.2017 21.12.2017 21.12.2017
714  Samé ucho

nájomná

prenájom priestorov 300,00 €

 +

21.2.2018 21.2.2018 22.12.2017
715 Marwel Onuoha

o diele

vystúpenie

 -

22.12.2017 22.12.2017 22.12.2017
716 Štefan Papp

nájomná

prenájomk priestorov 208,00 €

 +

7.1.2018 31.1.2018 22.12.2017
717 Roman Klempa

nájomná

prenájom priestorov 104,00 €

 +

7.1.2018 28.1.2018 22.12.2017
 718 Jozef Ferenčák

nájomná

prenájom priestorov 208,00 €

 +

5.1.2018 28.1.2018 22.12.2017
 719 Ladislav Benček

nájomná

prenájom priestorov 130,00 €

 +

3.1.2018 31.1.2018 22.12.2017