Navigácia podľa žánru


Február 2018

 

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Názov zmluvy

Predmet          

Cena vrátaneDPH

+/-

Dátum účinnosti zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

Dátum zverejnenia zmluvy

81 ZŠ Gessayova

o nájme

služby 60,00 €

 -

9.2.2018 9.2.2018 6.2.2018
82 Slovenské divadlo tanca

o diele

vystúpenie

 -

29.3.2018 30.3.2018 1.2.2018
 83 RELA

nájomná            

prenájom priestorov 30,00 €

 +

12.2.2018 12.2.2018 1.2.2018
84 Sahadža Joga

nájomná

prenájom priestorov 32,00 €

 +

6.2.2018 27.2.2018 1.2.2018
85 Kresťanské centrum

nájomná

prenájom priestorov 200,00 €

 +

4.2.2018 25.2.2018 1.2.2018
86 Ján Valík

nájomná

prenájom priestorov 50,00 €

 +

29.1.2018 28.2.2018 1.2.2018
87 KDH

nájomná

prenájom priestorov 40,00 €

 +

21.2.2018 21.2.2018 1.2.2018
88 Orientálny tanec

nájomná

prenájom priestorov 143,00 €

 +

9.1.2018 27.3.2018 1.2.2018
89 Mária Šabíková

nájomná

prenájom priestorov 45,00 €

 +

11.2.2018 11.2.2018 1.2.2018
90 Nadácia Konzervatórium

o diele

vystúpenie

 -

18.2.2018 18.2.2018 1.2.2018
91 PARTY TIME

o diele

vystúpenie

 -

4.2.2018 4.2.2018 1.2.2018
92 Ľubomír Bulík

nájomná

prenájom priestorov 104,00 €

 +

1.2.2018 22.2.2018 1.2.2018
93 FBC Lions

nájomná

prenájom priestorov 240,00 €

 +

6.2.2018 27.2.2018 2.2.2018
94 Jozef Ferenčák

nájomná

prenájom priestorov 208,00 €

 +

2.2.2018 27.2.2018 2.2.2018
95 Marek Gergel

nájomná

prenájom priestorov

 

4.2.2018 25.2.2018 1.2.2018
96 Štefan Papp

nájomná

prenájom priestorov 208,00 €

 +

4.2.2018 28.2.2018 1.2.2018
97 Ľubomír Belák

o diele

vystúpenie

 -

2.2.2018 2.2.2018 1.2.2018
98 Slovenský zväz záhradkárov

nájomná

prenájom priestorov 120,00 €

 +

31.1.2018 19.12.2018 1.2.2018
99 Milan Minárik

nájomná

prenájom priestorov 104,00 €

 +

5.2.2018 26.2.2018 2.2.2018
100 Robert Vreštiak

nájomná

prenájom priestorov 127,85 €

 +

12.2.2018 16.2.2018 2.2.2018
101 Roman Klempa

nájomná

prenájom priestorov 104,00 €

 +

4.2.2018 25.2.2018 2.2.2018
102 BASTA FIDLI

o diele

vystúpenie

 -

11.2.2018 11.2.2018 6.2.2018
103 IPA

nájomná

prenájom priestorov 500,00 €

 +

16.2.2018 16.2.2018 6.2.2018
104 Mestské hudobné divadlo

o diele

vystúpenie

 -

20.2.2018 20.2.2018 7.2.2018
105 Mária Szedlárová

nájomná

prenájom priestorov 80,00 €

 +

1.2.2018 27.2.2018 7.2.2018
106 Charlies duo

o diele

vystúpenie

 -

27.2.2018 27.2.2018 6.2.2018
107 Rastislav Olšinský

o diele

vystúpenie

 -

9.2.2018 9.2.2018 6.2.2018
 108 OKOLOK

nájomná

prenájom priestorov 80,00 €

 +

6.2.2018 27.2.2018 6.2.2018
109 elledance OZ

nájomná

prenájom priestorov 250,00 €

 +

10.2.2018 10.2.2018 6.2.2018
110 CREA-EDU

nájomná

prenájom priestorov 150,00 €

 +

22.3.2018 22.3.2018 9.2.2018
111  GHYMES

o diele

o diele

 -

1.3.2018 1.3.2018 14.2.2018
112 Mladá Petržalka

nájomná

prenájom priestorov 232,68

 +

12.3.2018 12.3.2018 9.2.2018
113 art Slnečnice

nájomná

prenájom priestorov 180,00 €

 +

17.3.2018 17.3.2018 9.2.2018
114 Planéta zážitkov

nájomná

prenájom priestorov 649,60

 +

27.5.2018 27.5.2018 9.2.2018
115 Lunex Čadca

nájomná

prenájom priestorov 300,00 €

 +

21.2.2018 22.2.2018 12.2.2018
116 DIADÉM

o diele

vystúpenie

 -

18.2.2018 18.2.2018 12.2.2018
117 Miloš Čambal

nájomná

prenájom priestorov 20,00 €

 +

13.2.2018 13.2.2018 12.2.2018
118 storno

 

 

119 DIADÉM

o diele

vystúpenie

 -

18.2.2018 18.2.2018 12.2.2018
120 Miloš Čambal

nájomná

prenájom priestorov 20,00 €

 +

13.2.2018 13.2.2018 12.2.2018
121 Smola a Hrušky

o diele

vystúpenie

 -

8.3.2018 8.3.2018 13.2.2017
122 Ticketportal

o spolupr.

služby

 

1.3.2018 1.12.2021 13.2.2018
123 Gustáv Horváth

o diele

vystúpenie

 -

24.2.2018 24.2.2018 13.2.2018
124 Fernando Saunders

o diele

vystúpenie

 

17.3.2018 17.3.2018
125 František Báleš

o diele

vystúpenie

 -

16.2.2018 16.2.2018 15.2.2018
126 Martin Zimanyi

o diele

vystúpenie

 -

7.3.2018 7.3.2018 17.2.2018
127 Tomár Bobrovnický

o diele

vystúpenie

 -

17.3.2018 17.3.2018 17.2.2018
128 Zvuky cez ruky

o diele

vystúpenie

 -

22.2.2018 22.2.2018 19.2.2018
129 Tomáš Just - BANVUR

nájomná

prenájom priestorov 6,10 €/h.

 +

9.1.2018 31.12.2018 20.2.2018
130 Róbert Szabo

nájomná

prenájom priestorov 6,10 €/h.

 +

12.1.2018 31.12.2018 20.2.2018
131 Marek Miklaš

o diele

vystúpenie

 -

21.2.2018 21.2.2018 20.2.2018
132 Jana Hulínová

nájomná

prenájom priestorov 240,00 €

 +

22.2.2018 23.2.2018 20.2.2018
133 Lukáš Gašparík

o diele

vystúpenie

 -

23.2.2018 23.2.2018 22.2.2018
134 Marek Hanicz

nájomná

prenájom priestorov 16,00 €

 +

23.2.2018 23.2.2018 22.2.2018
135 Nadácia Konzervatórium Tolstého

o diele

vystúpenie

 -

18.3.2018 18.3.2018 22.2.2018
136

Nadácia Konzervatórium Tolstého

o diele

vystúpenie

 -

22.4.2018 22.4.2018 22.2.2018
137

Nadácia Konzervatórium Tolstého

o diele

vystúpenie

 -

20.5.2018 20.5.2018 22.2.2018
138

FUNNY BAND

o diele

vystúpenie

 -

25.2.2018 25.2.2018 22.2.2018
139

Ladislav Benček

nájomná

prenájom priestorov 52,00 €

 +

25.2.2018 28.2.2018 22.2.2018
140

Vladimír Kubrický

nájomná

prenájom priestorov 30,00 €

 +

28.2.2018 28.2.2018 22.2.2018
141

Andrej Barak

nájomná

prenájom priestorov 26,00 €

 +

25.2.2018 25.2.2018 26.2.2018
142

MK Petržalka

nájomná

prenájom priestorov 0

 

14.3.2018 14.3.2018 26.2.2018
143

BLAHO-BYT

nájomná

prenájom priestorov 40,00 €

 +

1.3.2018 1.3.2018 26.2.2018
144

RELA

nájomná

prenájom priestorov 30,00 €

 +

5.3.2018 5.3.2018 26.2.2018
145

Limba OZ

nájomná

prenájom priestorov 50,00  + 14.3.2018 14.3.2018 26.2.2018
146

SZTP

nájomná

prenájom priestorov 0  + 21.3.2018 21.3.2018 26.2.2018
147

SMER - SD

nájomná

prenájom priestorov 30,00 €  + 22.3.2018 22.3.2018 26.2.2018
148

Anton Šidlík

o diele

vystúpenie  - 17.3.2018 17.3.2018 26.2.2018
149

Zuzana Suchánková

o diele

vystúpenie  - 17.3.2018 17.3.2018 26.2.2018
150

VISION-SD PICTURES

nájomná

prenájom priestorov 84,00 €  + 12.3.2018 30.4.2018 26.2.2018
151

Šimková

nájomná

prenájom priestoru 57,00 €  + 5.3.2018 30.4.2018 26.2.2018
152

Kresťanské centrum

nájomná

prenájom priestorov 200,00 €  + 4.3.2018 25.3.2018 26.2.2018
153

Sahadža Joga

nájomná

prenájom priestorov 32,00 €  + 6.3.2018 27.3.2018 26.2.2018
154

Mária Szedlárová

nájomná

prenájom priestorov 80,00 €  + 6.3.2018 27.3.2018 26.2.2018
155

Juraj Schweigert

o diele

vystúpenie  - 17.3.2018 17.3.2018 26.2.2018
156

Ján Pásztor

o diele

vystúpenie  - 17.3.2018 17.3.2018 28.2.2018
157

Peter Radványi

o diele

vystúpenie  - 17.3.2018 17.3.2018 28.2.2018
158

Závodisko

o spolupr.

sklužby 8.4.2018 3.6.2018 28.2.2018
159

Sunflowerstudio

nájomná

prenájom priestorov 240,00 €  + 1.3.2018 29.3.2018 28.2.2018
160

Kartágo trio

o diele

vystúpenie  - 4.3.2018 4.3.2018 28.2.2018