Navigácia podľa žánru


Apríl 2018

 

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Názov zmluvy

Predmet          

Cena vrátaneDPH

+/-

Dátum účinnosti zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

Dátum zverejnenia zmluvy

244 RTVS

nájomná            

prenájom priestorov 4 400,00 €

 +

8.3.2018 4.5.2018 3.4.2018
245 Jarmila Kramarová

nájomná

prenájom priestorov 40,00 €

 +

9.4.2018 26.4.2018 3.4.2018
246 Babyfit

nájomná

prenájom priestorov 1 050,00 €

 +

9.4.2018 1.6.2018 3.4.2018
248 Sunflowertudio

nájomná

prenájom priestorov 255,00 €

 +

2.4.2018 30.4.2018 3.4.2018
249 SIOTRON

nájomná

prenájom priestorov 1792,50 €

 +

31.5.2018 31.5.2018 3.4.2018
250 RZ MŠ Lachova

nájomná

prenájom priestorov 352,44 €

 +

14.5.2018 14.5.2018 3.4.2018
251 FBC Lions

nájomná

prenájom priestorov 240,00 €

 +

3.4.2018 27.4.2018 3.4.2018
252 DADABOJA

o diele

vystúpenie

 -

15.4.2018 15.4.2018 4.4.2018
253 FUNNY BAND

o diele

vystúpenie

 -

15.4.2018 15.4.2018 4.4.2018
254 Ján Štrasser

o diele

vystúpenie

 -

6.4.2018 6.4.2018 5.4.2018
255 Lagerfeld

nájomná

prenájom priestorov 1 000,00 €

 +

16.4.2018 16.4.2018 9.4.2018
256 NUTCRACKER AGENCY

nájomná

prenájom priestorov 747,50 €

 +

20.6.2018 20.6.2018 9.4.2018
257 ŠK Hargašova

nájomná

prenájom priestorov 652,50 €

 +

5.4.2018 4.6.2018 9.4.2018
258 Ľubomír Bulík

nájomná

prenájom priestorov 104,00 €

 +

5.4.2018 26.4.2018 9.4.2018
259 Jozef Ferenčák

nájomná

prenájom priestorov 104,00 €

 +

6.4.2018 27.4.2018 9.4.2018
260 Štefan Papp

nájomná

prenájom priestorov 208,00 €

 +

4.4.2018 29.4.2018 9.4.2018
261 HARVART

nájomná

prenájom priestorov 300,00 €

 +

22.5.2018 22.5.2018 9.4.2018
262 HARVART

nájomná

prenájom priestorov 150,00 €

 +

28.5.2018 28.5.2018 9.4.2018
263 G MAL

nájomná

dodatok č. 2

 +

10.4.2018 30.6.2025 10.4.2018
264 Zvuky cez ruky

o diele

vystúpenie

 -

12.4.2018 12.4.2018 10.4.2018
265 Folklórik

nájomná

prenájom priestorov 160,00 €

 +

10.4.2018 12.6.2018 10.4.2018
266 Juraj Kalász

nájomná

prenájom priestorov 20,00 €

 +

11.4.2018 11.4.2018 10.4.2018
267 Ladislav Benček

nájomná

prenájom priestorov 78,00 €

 +

11.4.2018 25.4.2018 10.4.2018
268 Garfield

o nájme

služby

 -

10.4.2018 10.4.2018 12.4.2018
269 RELA

nájomná

prenájom priestorov 30,00 €

 +

24.4.2018 24.4.2018 16.4.2018
270 Roman Hangač

o diele

vystúpenie

 -

18.4.2018 18.4.2018 16.4.2018
271 KOTEX

nájomná

prenájom priestorov 500,00 €

 +

3.5.2018 3.5.2018 18.4.2018
272 Vladimír Šubín

o diele

vystúpenie

 -

17.4.2018 17.4.2018 18.4.2018
273 Jana Hulínová

nájomná

prenájom priestorov 240,00 €

 +

18.4.2018 19.4.2018 18.4.2018
274 storno

 

 

275 Robert Vreštiak

nájomná

prenájom priestorov 127,85 €

 +

19.4.2018 26.4.2018 18.4.2018
 276 Vladimír Kubrický

nájomná

prenájom priestorov 80,00 € 

 +

18.4.2018 25.4.2018 18.4.2018
277 Jana Hulínová

nájomná

prenájom priestorov 300,00 €

 +

18.4.2018 19.4.2018 18.4.2018
278 OKOLOK

nájomná

prenájom priestorov 70,00 €

 +

7.5.2018 29.5.2018 18.4.2018
279 OY ADEVYK

nájomná

prenájom priestorov 2 000,00 €

 +

11.5.2018 13.5.2018 18.4.2018
280 Bratislavský chlapčenký zbor

o diele

vystúpenie

 -

22.4.2018 22.4.2018 18.4.2018
281 Magistrát Bratislava

o poskytnutí

služby 3 000,00 €

 +

29.3.2018 neurč. 18.4.2018
282 Albert Rigo

o diele

vystúpenie

 -

22.4.2018 22.4.2018 18.4.2018
283 Žiarislav a Bytosti

o diele

vystúpenie

 -

20.4.2018 20.4.2018 18.4.2018
284 Nany Hudák

o diele

vystúpenie

 -

20.4.2018 20.4.2018 18.4.2018
285 Dagmarko

nájomá

prenájom priestorov 28,00 €

 +

20.4.2018 20.4.2018 18.4.2018
286 OZ Lúčka

nájomná

prenájom priestorov 974,25 €

 +

18.5.2018 18.5.2018 18.4.2018
287 Prvosienka

nájomná

prenájom priestorov 600,00 €

 +

9.6.2018 9.6.2018 18.4.2018
288 JANVID

o zabezpečení

služby 220,00 €

 -

1.4.2018 neurč. 18.4.2018
289 SZUŠ Prokofievova

o diele

vystúpenie

 -

20.5.2018 20.5.2018 24.4.2018
290 Tai Chi

nájomná

prenájom priestorov 60,00 €

 +

1.5.2018 29.5.2018 24.4.2018
291 Tai Chi

nájomná

prenájom priestorov 60,00 €

 +

5.6.2018 26.6.2018 24.4.2018
292 Ivan Hrmo

nájomná

prenájom priestorov 0

 

26.4.2018 26.4.2018 24.4.2018
293 Ján Valík

nájomná

prenájom priestorov 50,00 €

 +

2.5.2018 25.6.2018 24.4.2018
294 Kartágo

o diele

vystúpenie

 -

29.4.2018 29.4.2018 24.4.2018
295 Orientálny tanec

nájomná

prenájom priestorov 176,00 €

 +

10.4.2018 12.6.2018 24.4.2018
296 Mária Szedlárová

nájomná

prenájom priestorov 80,00 €

 +

3.5.2018 31.5.2018 24.4.2018
297 Martin Benkovič

nájomná

prenájom priestorov 180,00 €

 +

2.5.2018 27.6.2018 24.4.2018
298 Alena Ledvényiová

nájomná

prenájom priestorov 1 317,50 €

 +

19.5.2018 19.5.2018 24.4.2018
299 EXCLUSIVE AGENCY EU

nájomná

prenájom priestorov 50,00 €

 +

25.4.2018 27.4.2018 24.4.2018
301 Jarmila Kramarová

nájomná

prenájom priestorov 45,00 €

 +

3.5.2018 31.5.2018 27.4.2018
303 Peter Bulík

o diele

vystúpenie

 -

28.4.2018 28.4.2018 27.4.2018
304 Thrierry Eban

o diele

vystúpenie

 -

28.4.2018 28.4.2018 27.4.2018
305 KĽUD

o diele

vystúpenie

 -

28.4.2018 28.4.2018 27.4.2018