Navigácia podľa žánru


M á j 2018

 

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Názov zmluvy

Predmet          

Cena vrátaneDPH

+/-

Dátum účinnosti zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

Dátum zverejnenia zmluvy

 306 Sunflowerstudio 

nájomná            

prenájom priestorov 210,00 €

 +

2.5.2018 24.5.2018 2.5.2018
307 FUNNZ BAND

o diele

vystúpenie

 -

6.5.2018 6.5.2018 3.5.2018
308 Zvuky cez ruky

o diele

vystúpenie

 -

10.5.2018 10.5.2018 3.5.2018
309 Šimková

nájomná

prenájom priestorov 57,00 €

 +

14.5.2018 25.6.2018 3.5.2018
 310 Sahadža Joga

nájomná

prenájom priestorov 24,00 €

 +

15.5.2018 29.5.2018 3.5.2018
 311 Kresťanské centrum

nájomná

prenájom priestorov 200,00 €

 +

6.5.2018 27.5.2018 3.5.2018
312 VISION-SD PICTURES

nájomná

prenájom priestorov 96,00 €

 +

7.5.2018 25.6.2018 3.5.2018
313 Anna Hrabková

nájomná

prenájom priestorov 0

 

3.5.2018 3.5.2018 3.5.2018
314 FBC Lions

nájomná

prenájom priestorov 225,00 €

 +

15.5.2018 25.5.2018 3.5.2018
315 Štefan Papp

nájomná

prenájom priestorov 234,00 €

 +

2.5.2018 30.5.2018 3.5.2018
316 Ľubomír Bulík

nájomná

prenájom priestorov 130,00 €

 +

3.5.2018 31.5.2018 3.5.2018
320 OZ Domček Z

nájomná

prenájom priestorov 225,00 €

 +

28.6.2018 28.6.2018 3.5.2018
317 Narnia CŠ

nájomná

prenájom priestorov 483,75 €

 +

22.5.2018 22.5.2018 3.5.2018
318 OZ Felix

nájomná

prenájom priestorov 300,00 €

 +

4.6.2018 4.6.2018 3.5.2018
319 Soňa Horňáková

o diele

vystúpenie

 -

4.5.2018 4.5.2018 3.5.2018
321 EtnoDance Kids

nájomná

prenájom priestorov 400,00 €

 +

24.6.2018 24.6.2018 10.5.2018
322 ZUŠ J. Kowalského

nájomná

prenájom priestorov 352,44

 +

15.6.2018 15.6.2018 10.5.2018
323 SZUŠ Talentina

nájomná

prenájom priestorov 500,00 €

 +

27.6.2018 27.6.2018 10.5.2018
324 OA Dudova

nájomná

prenájom priestorov 100,00 €

 +

11.6.2018 11.6.2018 10.5.2018
325 SZUŠ ART PEGAS

o diele

vystúpenie

 -

13.6.2018 13.6.2018 10.5.2018
326 ZŠ Budatínska

nájomná

prenájom priestorov 452,44

 +

12.6.2018 12.6.2018 10.5.2018
327 SZUŠ Ělezničná

nájomná

prenájiom priestorov 1 200,00 €

 +

10.6.2018 24.6.2018 10.5.2018
328 Jasna Hulínová

nájomná

prenájom priestorov 300,00 €

 +

14.5.2018 16.5.2018 10.5.2018
329 Alan Bartuš trio

o diele

vystúpenie

 -

11.5.2018 11.5.2018 10.5.2018
330 PARTY TIME

nájomná

prenájom priestorov

 -

13.5.2018 13.5.2018 10.5.2018
331 DIADÉM

o diele

vystúpenie

 -

15.5.2018 15.5.2018 11.5.2018
332 DUO SERVUS

o diele

vystúpenie

 -

20.5.2018 20.5.2018 11.5.2018
333 Bytospráva

nájomná

prenájom priestorov 100,00 €

 +

14.5.2018 14.5.2018 11.5.2018
334 OZ Život v meste

nájomná

prenájom priestorov 30,00 €

 +

24.5.2018 24.5.2018 15.5.2018
335 HIP HOP

o diele

vystúpenie

 -

16.6.2018 16.6.2018 15.5.2018
336 SZUŠ Balkánska

o diele

vystúpenie

 -

6.6.2018 6.6.2018 15.5.2018
337 SUŽ F. Oswalda

o diele

vystúpenie

 -

5.6.2018 5.6.2018 15.5.2018
338 Ján Vidrnák

dodatok č. 2

služby 130,00 €

 -

1.4.2018 neurč. 15.5.2018
339 ZŠ Gessayova

o nájme

služby 60,00 €

 -

25.5.2018 25.5.2018 15.5.2018
340 OZ Miklujem Slovensko

nájomná

prenájom priestorov 352,44 €

 -

19.6.2018 19.6.2018 15.5.2018
341 SKLENKO

nájomná

prenájom priestorov 552,44 €

 +

3.6.2018 3.6.2018 17.5.2018
342 OZ Folk Ekonóm

o diele

vystúpenie

 -

1.6.2018 1.6.2018 17.5.2018
343 BKIS

o spolupr.

služby

 

7.6.2018 7.6.2018 31.5.2018
344 ZUŠ sv. Cecílie

nájomná

prenájom priestorov 650,00 €

 +

18.6.2018 18.6.2018 17.5.2018
345 ZUŠ Albrechta

o diele

vystúpenie

 -

7.6.2018 8.6.2018 17.5.2018
346 Dance Dynasty

nájomná

prenájom priestorov 600,00 €

 +

17.6.2018 17.6.2018 17.5.2018
348 KK Doggie

darovacia

skruže

 

17.5.2018 17.5.2018 17.5.2018
347 Jana Hulínová

nájomná

prenájom priestorov 240,00 €

 +

17.5.2018 18.5.2018 17.5.2018
349 Gabriel Jonáš quintet

o diele

vystúpenie

 -

23.5.2018 23.5.2018 18.5.2018
350 Peter Lipa band

o diele

vystúpenie

 -

23.5.2018 23.5.2018 18.5.2018
351 Miloš Taraj

o diele

vystúpenie

 -

23.5.2018 23.5.2018 18.5.2018
352 Juraj Raši

o diele

vystúpenie

 -

23.5.2018 23.5.2018 18.5.2018
353 Miloš Bihary o diele vystúpenie

 -

23.5.2018 23.5.2018 18.5.2018
354 Aneta Horňáková o diele vystúpenie

 -

23.5.2018 23.5.2018 18.5.2018
355 Smer - SD nájomná prenájom priestorov 30,00 €

 +

21.6.2018 21.6.2018 18.5.2018
356 Váš správca nájomná prenájom priestorov 40,00 €

 +

6.6.2018 6.6.2018 18.5.2018
357 Michael Kasarda o diele
vystúpenie

 -

18.5.2018 18.5.2018 18.5.2018
358 Jednota dôchodcov Petržalka nájomná
prenájom priestorov 40,00 €

 +

28.5.2018 29.5.2018 21.5.2018
359 Michaela Mukti o diele
vystúpenie

 -

23.5.2018 23.5.2018 21.5.2018
360 ALEXY BAND o diele
vystúpenie

 -

27.5.2018 27.5.2018 21.5.2018
361 Silešánek darovacia baletizol 22.5.2018 22.5.2018 22.5.2018
362 Jozef Jakubec nájomná
prenájom priestorov 80,00 €

 +

28.5.2018 28.5.2018 22.5.2018
363 Jozef Ferenčák nájomná
prenájom priestorov 52,00 €

 +

23.5.2018 30.5.2018 22.5.2018
364 Ladislav Benček nájomná
prenájom priestorov 52,00 €

 +

24.5.2018 31.5.2018 23.5.2018
365 Robert Vreštiak nájomná
prenájom priestorov 127,85 €

 +

24.5.2018 31.5.2018 23.5.2018
366 Vladimír Kubrický nájomná
prenájom priestorov 40,00 €

 +

24.5.2018 31.5.2018 23.5.2018
367 OZ Presadíme sa nájomná
prenájom priestorov 175,00 €

 +

26.5.2018 26.5.2018 23.5.2018
368 storno

 

369 Planéta zážitkov o diele
vystúpenie

 -

23.10.2018 23.10.2018 23.5.2018
370 Planéta zážitkov o diele
vystúpenie

 -

13.11.2018 13.11.2018 23.5.2018
371 Andrej Barak nájomná
prenájom priestorov 26,00 €

 +

23.5.2018 23.5.2018 23.5.2018
372 M.A.Lavorato o diele
vystúpenie

 -

27.5.2018 27.5.2018 23.5.2018
373 Shomi o diele
vystúpenie

 -

25.5.2018 25.5.2018 23.5.2018
374 OKOLOK nájomná
prenájom priestorov 80,00 €

 +

4.6.2018 26.6.2018 29.5.2018
375 DIADEM o diele
vystúpenie

 -

3.6.2018 3.6.2018 30.5.2018
376 Sahadža Joga nájomná
prenájom priestorov 32,00 €

 +

5.6.2018 26.6.2018 30.5.2018
377 Mária Szedlárová nájomná
prenájom priestorov 80,00 €

 +

5.6.2018 28.6.2018 30.5.2018
378 Kresťanské centrum nájomná
prenájom priestorov 200,00 €

 +

3.6.2018 24.6.2018 30.5.2018
379 SZUŠ Macharova nájomná
prenájom priestorov 50,00 €

 +

7.6.2018 7.6.2018 30.5.2018
380 Simona Hégerová nájomná
prenájom priestorov 20,00 €

 +

29.5.2018 29.5.2018 30.5.2018